Kontakty

Etnológia, manažment projektu:

doc. Katarína Slobodová Nováková, PhD. : katarina.novakova@ucm.sk

PhDr. Martina Bocánová:, PhD.: martina.bocanova@ucm.sk

 

Etnojazyková revitalizácia:

Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. : lsatava@tiscali.cz

 

Huncokárske nárečie, slovník, e-learning:

Mgr. Dušan Fedič, PhD. dušan.fedič@ucm.sk

 

História, genealógia:

PhDr. Ladislav Župčán, PhD. :  ladislav.zupcan@ucm.sk

 

Multikultúrne vzdelávanie:

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.: jan.danek@ucm.sk,

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.: mariana.sirotova@ucm.sk

 

Telefonicky:

doc. Katarína Slobodová Nováková, PhD : 0911/ 199 911

033/5565 279, 5565 280

 

Písomne na adresu:

Filozofická fakulta UCM

Námestie J. Herdu 2

917 01 Trnava